Uslovi korišćenja i prodaje

USLOVI KORIŠĆENJA VEB-SAJTA I KUPOVINE PROIZVODA

Ovaj dokument (zajedno sa drugim dokumentima koji se ovdje spominju) utvrđuje opšte uslove za korišćenje veb-sajta: www.games.co.me (u daljem tekstu: veb-sajt) i kupovinu proizvoda preko Veb-sajta.
Uslove korišćenja veb-sajta i kupovine preko veb-sajta postavlja i uređuje:
Score doo za promet igara, konzola i prateće opreme Podgorica
Delta City
Cetinjski put bb
81000Podgorica
RB: 50967900
PIB: 03359077
Šifra djelatnosti: 4778-ostala trgovina na malo, novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Email: info@games.co.me  (u daljem tekstu: Score ili mi)
Broj telefona: +382 67 259 582
 
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja veb-sajta i kupovine proizvoda (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja), prije korišćenja veb-sajta. Korišćenjem veb-sajta smatra se da je korisnik upoznat sa ovim Uslovima korišćenja i da ih prihvata.
Score doo može da izmjeni sadržaj ovih Uslova, asortiman proizvoda, cijene proizvoda, kao i druge podatke koji se odnose na veb-sajt, zbog čega su korisnici veb-sajta dužni da prilikom svake posjete pažljivo pregledaju sadržaj veb-sajta. Prilikom korišćenja veb-sajta ili naručivanja proizvoda preko veb-sajta, obavezuju Vas ovi Uslovi korišćenja. Ako imate pitanja u vezi sa ovim Uslovima možete da nas kontaktirati na email adresu: info@games.co.me ili adresu sjedišta Score doo: Delta City, Cetinjski put bb, 81000Podgorica, odnosno putem broja telefona:067 259 582.
 
Odricanje od odgovornosti

Score doo ne preuzima odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usljed toga što nije pročitao ove Uslove, nemogućnosti da se izvrši kupovina preko veb-sajta iz opravdanih razloga, nemogućnosti korišćenja veb-sajta zbog održavanja, obezbjeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga, kao i usljed uskraćivanja pristupa veb-sajtu zbog nedozvoljenih načina korišćenja.
 
Korišćenje veb-sajta

Podatke (uključujući i Vaše lične podatke) koje nam date obradićemo u skladu sa ovim Uslovima, Obavještenjem o obradi podataka o ličnosti i Obaveštenjem o kolačićima. Kada koristite veb-sajt, slažete se sa obradom Vaših ličnih podataka u skladu sa navedenim dokumentima.
Korišćenjem veb-sajta i naručivanjem proizvoda preko Veb-sajta, prihvatate da:
•    koristite veb-sajt samo za pretragu i pravno valjane narudžbine;
•    nećete upućivati lažne ili obmanjujuće narudžbine;
•    navedena email adresa, adresa i/ili drugi kontakt podaci koje navodite su tačni, važeći i potpuni.
Naručivanjem proizvoda preko veb-sajta pristajete da Score doo upotrebljava Vaše lične podatke da Vas kontaktira u svrhu izvršenja Vaše narudžbine, ukoliko je to potrebno, a u skladu sa Obavještenjem o obradi podataka o ličnosti. Ukoliko ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, nećete moći da izvršite kupovinu proizvoda. Kada vršite naručivanje proizvoda preko veb-sajta, potvrđujete da imate više od 18 godina i da ste sposobni za zaključenje obavezujućih ugovora.
 
KUPOVINA PROIZVODA

Prezentacija proizvoda na veb-sajtu predstavlja ponudu za zaključenje ugovora o kupoprodaji proizvoda.  Ugovor o kupoprodaji zaključujete sa Score doo kao prodavcem. Zaključenjem ugovora o kupoprodaji sa Score doo imate sva prava predviđena važećim propisima.
 
Naručivanje

Poručivanje je prvi korak u kupovini preko veb-sajta. Da biste poručivali preko našeg veb-sajta ne morate da budete registrovani korisnik, medjutim za kreiranje svoje Listre želja potrebno je biti registrovan.
Registracija Vam, takođe, omogućava lakše i brže poručivanje robe – ne morate svaki put da popunjavate polja sa neophodnim podacima za isporuku robe.
Prilikom naredne posjete našem veb-sajtu, dovoljno je prijaviti se, klikom na polje "Prijavite se".
Svi registrovani korisnici prije kupovine moraju biti ulogovani na svoj nalog. 
Registrovanjem ćete dobiti korisničko ime kojim ćete ubuduće pristupati veb-sajtu prilikom poručivanja. Pošto odaberete proizvode i smjestite ih u korpu, možete odabrati tri načina plaćanja:
•    platnom karticom
•    putem predračuna koji ćemo Vam poslati nakon Vaše porudžbine, ukoliko se odlučite za gotovinsko plaćanje
•    uplatom na naš racun I slanjem fotografije uplatnice
Score doo zadržava pravo da otkaže kupoprodaju ukoliko mu se učini da je došlo do nekih nepravilnosti u procesu naplaćivanja.
Isporuka proizvoda vrši se isključivo ako je proizvod u potpunosti plaćen.
Prilikom naručivanja imate mogućnost da ostavite broj Vaše Privilege kartice na osnovu koga ćemo Vam prilikom kupovine obračunati popust koji Vam pripada po osnovu članstva u Games Privilege Club-u.
 
Plaćanje

Svoju narudžbinu možete platiti koristeći VISA, Maestro ili Mastercard platnu karticu koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i NLB bankom a.d. Podgorica i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Prilikom online naručivanja, odabirom odgovarajućeg načina plaćanja bićete preusmjereni na stranicu AllSecure platforme NLB banke, koja je zaštićena i sigurna za ovakav način plaćanja.


Na ovoj stranici je potrebno da unesete sljedeće podatke: Broj kartice, Datum isteka i  CVC2/CVV2  kod, koje možete pročitati sa Vaše kartice.

Sve cijene su izražene u eurima sa uračunatim PDV-om.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osjetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.
3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbjednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca, a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtjevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbjednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mjere bezbjednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osjetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mjestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Sva plaćanja će biti obavljena u eurima (EUR). Plaćanje je moguće platnim karticama domaćih i inostranih banaka. Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu kartičnih kuća Visa/Mastercard.
Plaćanje nije moguće u stranoj valuti, već isključivo u valuti EURO. 
Kupac koji koristi uslugu online plaćanja karticama preko e-shopa mora ispunjavati sljedeće uslove:
•        Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Crne Gore, na adresi navedenoj u porudžbini.
•        Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje.
Ukoliko se odlučite za gotovinsko plaćanje putem predračuna, predračun će Vam biti poslat na ostavljenu email adresu, bez prethodnog kontaktiranja.
Score doo zadržava pravo na izmjenu cijena i dostupnost proizvoda bez predhodnog obavještenja. Ipak, Score neće mijenjati cijene nakon izvršene potvrde Vaše porudžbine.
 
Isporuka proizvoda

Isporuka proizvoda se vrši isključivo na teritoriji Crne Gore i ne može se isporučivati van granica ove zemlje. Rok isporuke je naveden na veb-sajtu za svaki pojedinačni artikal. Rok isporuke Vaše kompletne porudžbine je posljednji od navedenih datuma isporuke pojedinih artikala. 
Do odstupanja i produženja roka za isporuku moze doći ukoliko primalac nije na adresi prilikom pokušaja isporuke, ne javlja se na broj telefona koji je ostavio prilikom naručivanja proizvoda, loših vremenskih uslova ili nepredviđenih situacija u transportu na koje Score doo ne može da utiče.
Usluga isporuke se naplaćuje 3 eura. 
Ukoliko je maloprodajna cijena poručenih proizvoda u pojedinačnoj pošiljci veća ili jednaka iznosu od 50 eura, Score doo snosi troškove isporuke.
Vaša obaveza je da pošiljku po prijemu provjerite, i u najkraćem roku (bez odlaganja) prijavite eventualne nepravilnosti.
 
Pravo na odustanak od kupovine

U skladu sa zakonom imate pravo do odustanete od ugovora o kupoprodaji proizvoda kupljenih preko veb-sajta bez obrazloženja u roku od 14 dana od dana kada Vam je proizvod isporučen. Ukoliko želite da odustanete od ugovora o kupoprodaji proizvoda koji je zaključen preko veb-sajta, to možete da učinite popunjavanjem i slanjem Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji možete naći na veb-sajtu ili odlaskom u prodavnicu. Obrazac za odustanak, možete ga preuzeti ovdje.
Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Score doo i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od dana kada je proizvod dospio u Vašu državinu, odnosno u državinu trećeg lica koje ste odredili za primaoca pošiljke.
U slučaju da odustanete od ugovora Vi snosite troškove vraćanja proizvoda i dužni ste da u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora vratite Score doo kupljene proizvode.
Score doo je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio za proizvode, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac o odustanku od ugovora s tim što može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije proizvode koji se vraćaju, ili dok ne dostavite dokaz da ste poslali proizvode Score doo u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
Kupovinom proizvoda dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na Vaš tekući račun koji ćete navesti u obrascu za odustanak od ugovora.
Napominjemo da je moguće odustati od kupovine proizvoda koji su vraćeni u originalnoj amabalaži, koji nijesu korišćeni ili oštećeni i koji sadrže sve dodatke i propratnu dokumentaciju (garantni list, uputstva za upotrebu i slično), kao i originalni račun.
Pravo na odustanak važi i u slučaju kupovine sofverskih proizvoda ukoliko nisu otpakovani (imaju fabrički celofan). Nemate pravo da odusutanete od kupovine softverskog proizvoda koji je otpakovan.
 
Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Score doo online prodavnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Saobraznost  proizvoda ugovoru

Obavještavamo Vas da je saglasno zakonu Score doo odgovoran za nesaobraznost proizvoda ugovoru koja se pojavi u roku od dvije godine od dana isporuke proizvoda Vama ili trećem licu koje ste odredili kao primaoca pošiljke.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest mjeseci od dana isporuke proizvoda pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku isporuke proizvoda, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom proizvoda i prirodom određene nesaobraznosti.
Score doo je dužan da isporuči proizvode koji su saobrazni ugovoru o kupoprodaji proizvoda.
Score doo odgovara za nesaobraznosti isporučenih proizvoda ugovoru ako je ona postojala u momentu isporuke proizvoda Vama ili trećem licu koje ste odredili kao primaoca pošiljke, kao i u slučaju kad se nesaobraznost proizvoda pojavila poslije isporuke, a potiče od uzroka koji je postojao prije isporuke.
Score doo je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest mjeseci od dana isporuke proizvoda, imate pravo da izaberete da li će se nesaobraznost otkloniti zamjenom, odgovarajućim umanjenjem cijene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi po isteku roka od šest mjeseci od dana isporuke proizvoda, imate pravo da izaberete da li će Score doo da otkloni nesaobraznost proizvoda opravkom ili zamjenom.
Ne možete da raskinete ugovor o kupoprodaji proizvoda ako je nesaobraznost proizvoda neznatna.
Sve troškove koji su neophodni da bi se proizvodi saobrazili ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Score doo.
 
Proizvodi sa garancijom

Score doo jemči da su svi proizvodi iz njegovog asortimana originalne robne marke. Score doo u garantnom roku, o svom trošku obezbjeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.
U slučaju neizvršenja ove obaveze, Score doo će izvršiti zamjenu proizvoda novim ili će Vam vratiti novac.
Garantni rok počinje da teče danom prodaje proizvoda sa garancijom koji se unosi u garantni list i ovjerava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datim uputstvima za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon preuzimanja kupljenih proizvoda, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacije napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava.
Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koji preuzima, jer naknadne reklamacije po tom osnovu neće biti prihvaćene od strane Score doo.

Obavještenje o načinu i mjestu prijema reklamacija i načinu postupanja po primljenim reklamacijama.

Obavještavamo Vas da reklamacije na proizvode kupljene preko veb-sajta možete da izjavite u jednoj od naših prodavnica, elektronskim putem na email adresu: info@games.co.me ili preko broja telefona: 067 259 582. Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite proizvode na koji se reklamacija odnosi, račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini tih proizvoda (kopija računa, slip i sl.), kao i garantni list ukoliko je riječ o proizvodima sa garancijom.
Prilikom dostavljanja proizvoda niste dužni da dostavite ambalažu.
Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pismenu potvrdu ili ćemo Vas elektronskim putem obavjestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je ona zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.
Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtjevu i konkretan predlog i rok za rješavanje reklamacije koji ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
 
Zaštita privatnosti korisnika

U ime Score doo online prodavnice obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Score doo online prodavnice (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
 
OBAVJEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Score doo za promet igara, konzola i prateće opreme Podgorica (u daljem tekstu: Score doo ili mi) izdaje ovo obavještenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obavještenje) kako biste Vi kao korisnik veb-sajta: www.games.co.me (u daljem tekstu: veb-sajt) bili upoznati sa svim važnim informacijama u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, njihovom zaštitom i pravima koja Vam po tom osnovu pripadaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.                            
Rukovalac
Vaše lične podatke prikuplja i njihovom obradom upravlja:
Score doo za promet igara, konzola i prateće opreme Podgorica
Delta City
Cetinjski put bb
81000Podgorica
RB: 50967900
PIB: 03359077
Email: info@games.co.me
 
Vrsta podataka i način njihove obrade

Prikupljamo samo one podatke koje nam Vi dobrovoljno date i koji su nužni za ostvarivanje svrhe obrade.
U zavisnosti od svrhe namjeravane obrade, vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo obuhvataju sljedeće: ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, broj važeće lične karte ili pasoša, datum rođenja, podatke o Vašim transakcijama (plaćanju, kupovinama, narudžbinama, povraćajima proizvoda itd.) i Vaše kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona), email adresu, adresu stanovanja odnosno adresu za isporuku proizvoda).
Podatke prikupljamo i obrađujemo putem našeg Veb-sajta, na društvenim mrežama „Facebook“ i „Instagram“,  pristupnicom Games Privilege Club-u i/ili na druge načine.
 
Svrha obrade Vaših podataka

Score doo prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u sljedeće svrhe:
•    upravljanja Vašom registracijom kao korisnika veb-sajta;
•    omogućavanja članstva u Games Privilege Club-u;
•    izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Score doo;
•    rješavanja Vaših zahtjeva;
•    pružanja informacija o proizvodima iz prodajnog asortimana Score doo i njihovog reklamiranja putem obavještenja odnosno newsletter-a (osim ako ne zahtjevate da budete uklonjeni sa liste primalaca obavještenja odnosno newsletter-a) i
•    unapređenja naših usluga.
U slučaju da nam date lične podatke trećih lica garantujete da ste ih obavjestili o upotrebi njihovih ličnih podataka. U slučaju da ste kupili proizvod ili Gift karticu, lični podaci trećih lica koje ste nam dali biće upotrijebljeni isključivo u svrhu sprovođenja isporuke i rješavanja upita ili predloga koje možete imati Vi ili treće lice.
 
Pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka može da bude Vaš pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu Vaših ličnih podataka ili legitimni (opravdani) interesi Score doo, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi i osnovna prava i slobode Vaši, odnosno lica na koje se podaci odnose koji zahtijevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloljetno.
Na primjer, Vaše podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona, email adresa možemo da dobijemo od Vas kada se prijavljujete kao korisnik veb-sajta ili nas kontaktirate email-om, poštom ili na drugi način i da iste obrađujemo u svrhu registracije, rješavanja reklamacije, kupovine proizvoda i dr. U svakom od ovih slučajeva podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka ili našeg legitimnog interesa, s obzirom na to da ste nam se neposredno obratili ili zbog nužnosti izvršenja ugovora odnosno usluge koju ste tražili (tačnije, ako želite da se registrujete kao korisnik veb-sajta mi moramo da obradimo Vaše lične podatke, jer u protivnom ne možemo da upravljamo Vašom registracijom ili izvršimo Vašu narudžbinu).
Ukoliko koristite veb-sajt, registrujete se kao korisnik Veb-sajta ili se prijavite u naš Games Privilege Club povodom čega nam povjeravate podatke o Vašoj email adresi ili adresi stanovanja tada, rukovođeni našim legitimnim interesom, smatrajući da ste zainteresovani za naše dalje ponude, možemo da Vam šaljemo podsjetnike i obavještenja. U svakom trenutku slanje obavještenja i ponuda možete onemogućiti jednostavnim klikom na odjavu, nakon čega Vas više nećemo kontaktirati.
Vaši lični podaci koji se prikupljaju i obrađuju u svrhu članstva u Games Privilege Club-u obrađuju se isključivo na osnovu Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka u svrhu članstva u Games Privilege Club-u dajete prilikom kupovine preko veb-sajta odnosno prilikom kupovine u našoj prodavnici i možete da ga opozovete u svakom trenutku.
Pristanak od Vas tražimo i u slučaju kada želimo da Vam pošaljemo materijale namjenjene direktnom oglašavanju. Nakon opoziva pristanka, Vaše podatke ni na koji način ne obrađujemo, ali moramo da ih sačuvamo samo da bismo u slučaju potrebe dokazali da je Vaš pristanak za dalju obradu opozvan i da je obrada prije opoziva pristanka bila zakonita.
Odjavu sa mail liste ili opoziv pristanka za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka u svakom trenutku možete da izvršite na jedan od sljedećih načina: slanjem email-a na adresu: info@games.co.me ili slanjem pisma Score doo za promet igara, konzola i prateće opreme Podgorica, Delta City, Cetinjski put bb, 81000Podgorica.
.
 
Rok čuvanja podataka o ličnosti

Score doo pohranjuje i čuva Vaše podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno radi ostvarivanje svrhe obrade za koju su prikupljeni, i to:
•    lične podatke koje obrađujemo u svrhu upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta i u svrhu članstva u Games Privilege Club-u pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo za sve vrijeme koje ste registrovani kao korisnik i/ili član odnosno do Vaše odjave;
•    za izvršenje kupoprodajnog ugovora za proizvode koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Score doo podatke pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo onoliko dugo koliko je to potrebno da bi se kupovina proizvoda koje ste kupili sprovela do kraja uključujući i vrijeme potrebno da se postupi po prigovorima ili zahtjevima koji se odnose na kupovinu proizvoda, osim ukoliko ne zahtjevate da se Vaši podaci izbrišu prije isteka navedenih rokova (u kom slučaju će oni, ukoliko brisanje zatražite prije isteka ugovornog odnosa, biti pseudonimizirani);
•    prilikom Vašeg obraćanja i Vaših upita, Vaše lične podatke zadržavamo u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok ne zatražite njihovo brisanje;
•    Vaše lične podatke koje obrađujemo u svrhu dostavljanja podsjetnika i obavještenja ili direktnog oglašavanja zadržavamo sve dok ne izvršite odjavu s naše mail liste odnosno dok ne opozovete prisatnak i
•    prilikom pohranjivanja cookies-a (kolačića) na Vašem računaru, Vaše lične podatke zadržavamo dok služe svrsi.
Vaše lične podatke možemo da čuvamo i nakon što prestanete da koristite usluge Score doo  ili prestanete da koristite veb-sajt u svrhu izvršavanja  zakonskih obaveza ili zaštite prava Score doo (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.
Vaši lični podaci koji se ne koriste više ni za jedan od navedenih zakonitih načina obrade, Score doo će izbrisati iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje.
 
Ko ima pristup Vašim ličnim podacima - primaoci

U zavisnosti od svrhe obrade Vaših ličnih podataka definisanih ovim Obavještenjem i u mjeri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja Vaši lični podaci su dostupni zaposlenima u Score doo i honorarnim saradnicima (koji se obavezuju na čuvanje povjerljivosti Vaših ličnih podataka kao profesionalne tajne) i pouzdanim trećim licima koja nam pružaju usluge u vezi sa uslugama koje mi Vama nudimo i to:
•    IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smještaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija;
•    licima koja nam pružaju usluge isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe) i
•    licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.
Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mjere kako bi zaštitili Vaše lične podatke. U slučajevima kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, odnose sa obrađivačima regulišemo ugovorima kojima se  uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mjere zaštite. Zaštita Vaših ličnih podataka od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju garantuje Score doo.
Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i državnim organima kada smo na to obavezani zakonom odnosno kada smo to dužni da učinimo u skladu sa propisima ili u cilju zaštite naših prava i interesa i prava Vas kao kupaca.
 
Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo

Obavezujemo se da ćemo čuvati Vaše lične podatke kao povjerljive i da ćemo Vam omogućiti da ostvarite prava koja imate po ZZPL-u.
Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti su:
•    pravo pristupa (imate pravo da dobijete jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti);
•    pravo na ispravku i/ili dopunu (imate pravo da zahtjevate ispravku Vaših ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
•    pravo na brisanje (imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu u mjeri u kojoj oni više nijesu potrebni za svrhe obrade ili kada Score doo zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje);
•    pravo na prigovor i pritužbu (imate pravo prigovora na način obrade Vaših ličnih podataka koji možete podnijeti direktno Score-u);
•    pravo na opoziv pristanka na obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kojem trenutku i
Ukoliko želite da ostvarite naprijed navedena prava to možete da učinite na sljedeće načine: predajom zahtjeva sastavljenog u slobodnoj formi u našoj prodavnici ili slanjem zahtjeva email-om na adresu: info@games.co.me ili poštom na Score doo, Delta City, Cetinjski put bb, 81000Podgorica.
 
Korišćenje kolačića

Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na Vašem uređaju, a nastaju dok posjećujete veb-sajt. Kada ponovo budete pristupili veb-sajtu Score doo može preuzeti podatke sa Vašeg uređaja, a koji su sadržani u kolačićima.
Na veb-sajtu koristimo više vrsta kolačića koji se razlikuju po svojoj svrsi, dužini trajanja itd.
Na primjer, prilikom posjete veb-sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, od Vas prikupljamo i pohranjujemo neke podatke, kao što su: naziv domena i računara sa kojeg pristupate internetu, adresu internet protokola (IP) računara koji koristite, datuma i vremena pristupanja veb-sajtu, internet adrese stranica preko kojih ste pristupili veb-sajtu.
Pomoću kolačića omogućava Vam se bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz veb-sajta, a Score pomoću njih analizira kupce, prati posjete i unapređuje svoje oglašavanje.
Kolačići mogu poticati i sa drugih veb-sajtova koje posjećujete na kojima se Score doo  reklamira, a mogu biti pohranjivani na Vašem uređaju od strane spoljnih servisa čije usluge Score doo koristi i koji mu služe da prati korišćenje interneta u marketinške svrhe.
Isključivanjem kolačića odlučujete da li ćete da dozvolite njihovo pohranjivanje na Vašem uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima možete izvršiti u Vašem internet pretraživaču.
Više o kolačićima pročitajte ovde Obavještenje o kolačićima.
 
Bezbjednost Vaših ličnih podatka

U cilju bezbjednosti Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, uvijek nastojimo da primjenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mjere zaštite u skladu sa zahtevima ZZPL-a, uključujući mjere zaštite informacione bezbjednosti Vaših podataka u skladu sa važećim propisima i ostale mjere koje su primjerene obradi i nužne za obezbjeđivanje zaštite konkretnih podataka o ličnosti.
Treća lica koja obrađuju Vaše lične podatke koje prikuplja i čijom obradom upravlja Score doo takođe imaju obavezu da primjenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mjere kako bi se i sa njihove strane obezbjedio isti nivo zaštite koji pruža i garantuje Score doo.
 
Završne odredbe

Ovo Obavještenje ima za cilj da Vam pruži sve potrebne informacije za davanje ili uskraćivanje pristanka za obradu Vaših ličnih podataka na naprijed opisan način.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, o tome kako postupamo sa Vašim ličnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili hoćete da ostvarite prethodno navedena prava u vezi sa Vašim ličnim podacima molimo Vas da nas kontaktirate u toku radnog vremena (radnim danom 10-22h) telefonom na 067/259- 582, slanjem emaila na adresu: info@games.co.me ili adresu sjedišta Score doo, Delta City, Cetinjski put bb, 81000 Podgorica.